Залежність від часу координат двох точок, що рухаються вздовж осі ОХ має вигляд : X1 = 15 + t² i x2 = 8t?

Алгебра | 5 - 9 классы

Залежність від часу координат двох точок, що рухаються вздовж осі ОХ має вигляд : X1 = 15 + t² i x2 = 8t.

Знайдіть час та місце зустрічі тіл.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
KaterinaLove2015 24 мая 2024 г., 03:57:03

Відповідь :

Для знаходження часу та місця зустрічі тіл необхідно розв'язати систему рівнянь :

x1 = x2

15 + t² = 8t

t² - 8t + 15 = 0

Це квадратне рівняння має два корені :

t₁ = 3

t₂ = 5

Тому тіла зустрінуться в два моменти часу : t₁ = 3 та t₂ = 5.

Для знаходження місця зустрічі підставимо кожен з цих моментів часу в одне з рівнянь :

x1(t₁) = 15 + t₁² = 24

x1(t₂) = 15 + t₂² = 40

x2(t₁) = 8t₁ = 24

x2(t₂) = 8t₂ = 40

Отже, тіла зустрінуться в двох точках : (24, 72) та (40, 40).

Пояснення :

Kornelnistor 16 янв. 2024 г., 05:13:48 | студенческий

Добуток двох послідовних парних чисел на 41 більший від їх середнього арифметичного?

Добуток двох послідовних парних чисел на 41 більший від їх середнього арифметичного.

Знайдіть ці числа.

Юлия864 3 февр. 2024 г., 04:31:55 | 5 - 9 классы

Не використовуючи побудови, знайдiть координати точок перетину з осями координат графiка функцii у = - 5 - 8х?

Не використовуючи побудови, знайдiть координати точок перетину з осями координат графiка функцii у = - 5 - 8х.

Fkbcnf 11 февр. 2024 г., 12:22:54 | 5 - 9 классы

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій y = - 3 і y = x² - 4помогити пожалуйста?

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій y = - 3 і y = x² - 4

помогити пожалуйста.

Дашуля290 16 мар. 2024 г., 03:26:42 | 5 - 9 классы

Срочно помогите дам 30 балов пожалуйста1?

Срочно помогите дам 30 балов пожалуйста

1.

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка рівняня : x + 7y = - 21.

Mashabezverxov 28 февр. 2024 г., 02:57:53 | 5 - 9 классы

Установіть відповідність між геометричними перетвореннями (1–4) графіка функції у = х2 і функціями, графіки яких отримані в результаті цих перетворень (А–Д)?

Установіть відповідність між геометричними перетвореннями (1–4) графіка функції у = х2 і функціями, графіки яких отримані в результаті цих перетворень (А–Д).

А) у = х2 + 3

Б) у = (х – 3)²

В) у = (х + 2)² –3

Г) у = 3х²

Д) у = (3х)²

1) графік функції у = х2 паралельно перенесли вздовж осі абсцис на 3 одиниці праворуч

2) графік функції у = х2 паралельно перенесли вздовж осі абсцис на 2 одиниці ліворуч і вздовж осі ординат на 3 одиниці вниз.

3) графік функції у = х2 перенесли вздовж осі ординат на 3 одиниці вгору

4) розтягування графіка функції у = х2 від осі абсцис у 3 рази.

Nici0111 14 мар. 2024 г., 09:13:14 | 10 - 11 классы

Сума двох чисел дорівнює 45?

Сума двох чисел дорівнює 45.

Знайдіть ці числа, якщо 80% від одного числа на 12

більше за 40% від іншого.

Плиииз надо до 19 : 00.

3asyavasilkova3 13 апр. 2024 г., 20:25:43 | 10 - 11 классы

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину з осями координат графіку функції y = 0, 5x - 2, 5​?

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину з осями координат графіку функції y = 0, 5x - 2, 5

​.

Alinakalashnik 15 янв. 2024 г., 03:24:17 | студенческий

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції у = — 0, 2х + 1 з осями координат?

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції у = — 0, 2х + 1 з осями координат.

​.

000666000а 22 мар. 2024 г., 04:38:24 | 5 - 9 классы

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції y = 21 - 7x​?

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функції y = 21 - 7x​.

Mike153 4 февр. 2024 г., 06:27:33 | 5 - 9 классы

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину графіка y = 0, 2x - 4 з осями координат ?

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину графіка y = 0, 2x - 4 з осями координат .

Дуже потрібно на завтра.

Gashnikova96 5 мар. 2024 г., 15:05:16 | 5 - 9 классы

Знайдіть координати точок перетину графіків y = - 38x + 15 та y = - 21x + 36​?

Знайдіть координати точок перетину графіків y = - 38x + 15 та y = - 21x + 36​.

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Залежність від часу координат двох точок, що рухаються вздовж осі ОХ має вигляд : X1 = 15 + t² i x2 = 8t?, относящийся к уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Алгебра вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.